Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija

Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija ir nevalstiska organizācija, kura apvieno riepu importētājus, apsaimniekotājus un pārstrādātājus un kuras mērķis ir darboties kā partnerim valstij, lai panāktu atbildīgas riepu importa un apsaimniekošanas sistēmas darbību valstī, kuras rezultātā nolietotās riepas tiktu savāktas un pārstrādātas un no tām iegūtās otrreizējās izejvielas tiktu izmantotas tautsaimniecībā.

Flowers
 • 35%

  no tirgū ievestajām riepām ik gadu netiek savāktas un pārstrādātas

 • 80%

  80% no savākto riepu apjoma būtu jāpārstrādā

 • 15-30%

  riepu importa veido pelēkais tirgus

 • 105 tk/t

  vēsturiskais nolietoto riepu uzkrājums* (pēc 2018. gada VARAM datiem)

 • Sadarbība

  Izveidojot sadarbību ar valsts institūcijām, vietēja mēroga un starptautiskiem partneriem, uzlabot normatīvo aktu regulējumu Latvijā.

 • Ilgtspējīga attīstība

  Radīt un attīstīt ilgtspējīgu riepu apsaimniekošanas sistēmu Latvijā, vienlaikus palielinot arī sabiedrības informētību par šo jautājumu.

 • Zināšanas

  Balstoties uz asociācijas biedru kompetenci, veicināt tādu projektu un iniciatīvu ieviešanu, kas vērsti uz caurspīdīgas un efektīvas riepu apsaimniekošanas sistēmas izveidi.

Aktualitātes