VARAM izstrādājusi jaunu regulējumu nolietoto riepu apsaimniekošanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir izstrādājusi virkni priekšlikumu, lai risinātu nolietoto riepu apsaimniekošanas nepilnības. Piedāvātā rīcība ļaus novērst to uzkrāšanos laukumos, veicinās nolietoto riepu pārstrādi derīgos materiālos un paredzēs stingrāku atbildību par pārkāpumiem.

Liela daļa jauno, daudz stingrāko prasību tiks piemērotas no 2018. gada vidus, kad visiem atkritumu apsaimniekotājiem tiks prasītas finanšu garantijas darbību veikšanai. Valsts vides dienestam būs iespēja izsekot katru kravu, kas tiek ievesta Latvijā vai pārvietota valsts teritorijā uz pārstrādi un reģenerāciju, jo uzsāks darbību atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēma.

Lai veicinātu nolietoto riepu pārstrādi un reģenerāciju, ministrija izstrādājusi kritērijus, lai definētu nolietoto riepu beigu statusu. Noteikts, ka nolietotās riepas un atkritumus īpašos laukumos vai pārstrādes vietās nedrīkst uzglabāt ilgāk par vienu gadu.

Ministrija arī izstrādās stingrākus nosacījumus ražotāju atbildības sistēmām un apsaimniekotājiem, kuru līgumpartneri saņem atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par riepām attiecībā uz riepu savākšanu, pārstrādi un reģenerāciju. Tiek izstrādāti nosacījumi, lai tiktu nodrošināta nolietotu riepu pieņemšana no iedzīvotājiem visā Latvijas teritorijā. Vienlaikus jāveicina no riepām iegūto izejvielu un materiālu izmantošana Latvijā, piemēram, ceļu un būvē, sporta laukumu izveidē un citur.