Valsts vides dienests sāk autoservisa jomas uzņēmēju informēšanu un izglītošanu par atkritumu apsaimniekošanas prasībām

Valsts vides dienests (VVD) sadarbībā ar Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociāciju (LRAA) ir paredzējis kompleksu pasākumu kampaņu, lai informētu autoservisa uzņēmumus par vides aizsardzības prasībām un nepieciešamajām atļaujām to darbībai. Autoservisi izlases kārtībā saņems informatīvu vēstuli un infografiku, turklāt plānots arī izglītojošs seminārs autoservisa uzņēmumiem. Pēc tam tiks organizētas pārbaudes, lai izvērtētu prasību ieviešanu autoservisu darbības procesos.

Pašlaik VVD ir izsniedzis 2563 C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumus uzņēmumiem, kas veic transportlīdzekļu remontdarbus, taču no iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām saņemtā informācija liecina, ka šādu uzņēmumu skaits visdrīzāk ir lielāks. Tie ir uzņēmumi, kas veido nozares “pelēko zonu” un savā darbībā neievēro normatīvajos aktos izvirzītās prasības.

VVD plānotās kampaņas laikā autoservisa uzņēmumus informēs un izglītos par vides aizsardzības prasībām un nepieciešamajām atļaujām to darbībai, izsūtot informatīvas vēstules un infografiku, kas precīzi izklāstīs prasības. VVD arī rīkos izglītojošus seminārus autoservisa uzņēmumiem. Tajos tiks sniegtas konsultācijas autoservisu īpašniekiem, vadītājiem un citām ieinteresētajām personām. Pēc izvērsta skaidrojošā darba VVD ir paredzējis veikt plānveida tematiskās pārbaudes autoservisa uzņēmumos. Tajās tiks kontrolēts, vai ir saņemts C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājums, vai tiek ievērotas vides aizsardzības prasības un autoservisa uzņēmumu darbību regulējošie normatīvie akti. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumos tiks piemēroti administratīvie sodi.

Visvairāk autoservisu ir Rīgā un tās apkārtnē, tādēļ VVD vispirms īstenos pilotprojektu šajā teritorijā. Iesaistīties tiek aicināti uzņēmēji no visas Latvijas, jo kampaņu paredzēts turpināt visos reģionos.

“Līdz šim VVD ir cīnījies ar sekām, turpmāk vairāk pievērsīsimies cēloņu novēršanai un preventīvam darbam, nepieļaujot, ka autoservisu īpašnieki saimniecisko darbību veic bez C kategorijas apliecinājuma un bezatbildīgi izturas pret atkritumu apsaimniekošanu, veidojot lielus nolietoto riepu uzkrājumus. Tieši autoservisi ir vieta, kur riepas kļūst par atkritumiem, kas rada vides piesārņojuma risku. Informēšanai un izglītošanai ir izšķiroša loma nozares sakārtošanā, tās pārraudzības un kontroles pilnveidošanā,” uzsver VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga.

“Bieži vien tieši no autoservisiem riepas nonāk mežos un citās nelegālās uzkrāšanas vietās, jo autoservisu īpašnieki un vadītāji nav informēti par normatīvo aktu prasībām un riepu utilizācijas iespējām un nereti arī vienkārši izvēlas vieglāko ceļu. LRAA aicina VVD un Valsts ieņēmumu dienestu sistemātiski pārbaudīt, cik daudzi no portālā ss.com uzrādītajiem autoservisiem un cita veida operatoriem, kas veic darbības ar riepām, ir izpildījuši normatīvo aktu prasības attiecībā uz nodokļu nomaksu un atbilstību vides prasībām. VVD plānotās aktivitātes ir apsveicamas un ļoti vēlamas, turklāt apliecina dienesta izpratni par nolietoto autoriepu un arī citu atkritumu uzkrāšanas samilzušo problēmu autoservisos, kas pieprasa tūlītējus un efektīvus risinājumus,” atzīmē LRAA vadītāja Tīna Lūse, piebilstot, ka cilvēcīgi saprotams arī fakts, ka autoservisu īpašnieki un vadītāji reizēm nespēj izsekot līdzi visiem likumu atjauninājumiem, grozījumiem un prasībām, tāpēc jo īpaši noderīgs būs VVD informatīvais darbs.

VVD aicina autoservisa uzņēmumu īpašniekus, vadību un citas iesaistītās personas paziņot par interesi piedalīties seminārā elektroniski: servisc@vvd.gov.lv.