Riepu ugunsgrēks Grāpju pussalā atklāj nepieciešamību ieviest stingrāku uzraudzību riepu apsaimniekošanas tirgū

Pirms dažām dienām plašsaziņas līdzekļi ziņoja par kārtējo nelegālo riepu izgāztuvi, šoreiz Austuves ielā, Grāpju pussalā, pie pašas Daugavas, kur degušas riepas, nodarot kaitējumu videi. Šis ir viens no vairākiem gadījumiem gada laikā, kad Latvijā deg liels daudzums šo bīstamo atkritumu, kas Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācijas (LRAA) ieskatā ir pierādījums nepieciešamībai ieviest stingrāku riepu apsaimniekošanas uzraudzību un iesaistītajām pusēm rīkoties saskaņoti, panākot sistēmiskus uzlabojumus ilgtermiņā.

“Lai gan asociācija apzinās, ka uzraudzības darbs tiek veikts un dienesti cītīgi strādā, tomēr riepu degšana un nelegālās riepu novietnes liecina, ka vajadzīga sistēmas un uzraudzības stiprināšana. Tāpēc esam operatīvi tikušies ar Valsts vides dienesta (VVD) ģenerāldirektori Elitu Baklāni-Ansbergu, kura tikšanās laikā izrādīja sapratni par stingrākas uzraudzības nepieciešamību. Īpaši iepriecina jaunās ģenerāldirektores izpratne par sistēmas trūkumiem un gatavība tos risināt,” norāda LRAA vadītāja Tīna Lūse.

LRAA pārstāvji norāda, ka normatīvie akti paredz gan administratīvo atbildību un sodus līdz pat 2000 eiro, gan kriminālatbildību par vidi piesārņojošu darbību veikšanu. Tajā pašā laikā nelegālie riepu krāvumi dažādās mūsu valsts vietās turpina veidoties un negodprātīgie uzņēmumi tiek sodīti tikai tad, ja šie riepu krāvumi aizdegas un par to uzzina plašāka sabiedrība. Tāpēc pastāv iespējamība, ka servisi un mazumtirdzniecības vietas bieži vien neapzinās ar riepu uzglabāšanu saistītos riskus, savus pienākumus un atbildību. Ņemot vērā iespējamo informētības trūkumu un ar to saistītos pārkāpumus, LRAA pozitīvi vērtē arī VVD iecerētās konsultācijas uzņēmējiem par riepu pareizu apsaimniekošanu, lai situāciju sakārtotu atbilstoši likumu prasībām.

“Galvenais ir atbildīgo dienestu un iesaistīto pušu saskaņota un koordinēta rīcība, tāpēc nākotnē plānojam vēl ciešāk sadarboties ar Valsts vides dienestu, lai kopīgi risinātu riepu apsaimniekošanas sistēmas problēmas, jo tikai reāla rīcība palīdzēs novērst sistēmas trūkumus un panākt, lai tādi gadījumi kā riepu ugunsgrēks Austuves ielā turpmāk nenotiktu,” norāda T. Lūse.

Arī iedzīvotāji tiek aicināti ziņot par nelegālām riepu uzkrāšanas vietām, ja tādas ir pamanījuši savas dzīvesvietas tuvumā vai citviet.

Biedrība “Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija” ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 2018. gadā ar mērķi veicināt nolietoto riepu apsaimniekošanas sistēmas efektīvu un ilgtspējīgu darbību. Aplēses rāda, ka 2018. gada beigās Latvijā uzkrāto nepārstrādāto nolietoto riepu apjoms bija 105 tūkstoši tonnu. LRAA atgādina iespēju nodot riepas, nepiesārņojot vidi, piemēram, iegādāties jaunas riepas tirdzniecības vietās, kur izvietota atpazīstamības zīme “Riepa ar rītdienu”. Zīme norāda, ka nolietotās riepas tiek pieņemtas pārstrādei attiecībā 1:1 pret iegādāto riepu skaitu, nepiemērojot par nolietoto riepu apsaimniekošanu otrreizēju samaksu. Šī atpazīstamības zīme arī liecina, ka importētājs vai tirgotājs ir noslēdzis līgumu ar apsaimniekotāju par atbildīgu un videi draudzīgu riepu savākšanu un pārstrādi.