Riepu izvešanai no Starta ielas ir jānotiek stingrā VVD uzraudzībā un tās jāuzskaita atsevišķā vēsturisko riepu statistikā

Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija atzinīgi vērtē to, ka ir uzsākta riepu izvešana no teritorijas Starta ielā, Rīgā. Tajā pašā laikā mēs aicinām Valsts vides dienestu riepu izvešanas procesu uzraudzīt ļoti skrupulozi, lai pārliecinātos, ka tās patiešām tiek pārstrādātas atbilstoši normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām.

Valsts vides dienestam būtu arī jāsniedz publiski pieejama informācija sabiedrībai par to, kā norisinās riepu izvešana un kur notiek gala pārstrāde.

It būtiski norādīt, ka LRAA jau iepriekš ir vērsusies pie Valsts vides dienesta ar lūgumu organizēt tikšanos ar SIA “Riepu bloki” maksātnespējas administratoru un riepu apsaimniekošanā iesaistīto ražotāju atbildības sistēmas uzņēmumu, lai noskaidrotu turpmāko nolietoto riepu apsaimniekošanas plānu.

Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija uzsver, ka Starta ielā uzkrātās riepas ir jāuzskaita atsevišķā vēsturisko riepu statistikā un tās nevar iekļaut 2018. gadā no jauna savācamo riepu normā. Patlaban riepu apsaimniekošanas sistēma sāk sakārtoties un nav pieļaujama tirgus kropļošana. Kā arī obligāti ir jānodrošina nolietoto riepu savākšana no maiņas punktiem, lai tajos neveidotos jauni riepu uzkrājumi.