Pēc Ķengaraga ugunsgrēka Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija aicina VVD pastiprināt kontroli un sodīt nelegālos riepu uzkrājējus

Jūlija pēdējā dienā plašsaziņas līdzekļi ziņoja, ka Ķengaragā aizdegušās riepas. Ņemot vērā, ka šis ir tikai viens no vairākiem gadījumiem pēdējā gada laikā, kad Latvijā deg liels daudzums šo bīstamo atkritumu, Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācijas (LRAA) ieskatā šis ir kārtējais pierādījums, ka Valsts Vides dienestam (VVD) daudz rūpīgāk ir jāveic apsekošana un bargāk jāsoda komersanti par nelegālu riepu krājumu veidošanu.

“Normatīvie akti paredz gan administratīvo atbildību un sodus līdz pat 2000 eiro, gan kriminālatbildību par vidi piesārņojošu darbību veikšanu. Tāpat likums nosaka, ka zemes īpašniekam vai valdītājam ir pienākums nodrošināt šādu atkritumu nodošanu apsaimniekotājam, sedzot apsaimniekošanas izmaksas. Tajā pašā laikā nelegālie riepu krāvumi dažādās mūsu valsts vietās turpina veidoties un negodprātīgie uzņēmumi tiek sodīti tikai tad, ja šie riepu krāvumi aizdegas un par to uzzina plašāka sabiedrība. Pašlaik lieli uzkrājumi veidojas arī atsevišķos auto servisos un pie nelegālajiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kāds, pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, bija izveidots arī Ķengaragā, kur riepas dega šodien,“ norāda LRAA vadītāja Tīna Lūse.

Viņa aicina Valsts Vides dienestu daudz rūpīgāk apsekot tās vietas, kur veidojas nelegālie riepu krāvumi un sodīt negodprātīgos zemes īpašniekus vai uzņēmumus, kuri tās šādi uzglabā. T. Lūse arī atgādina, ka pēc postošā ugunsgrēka pagājušā gada vasarā, kad vairākkārt dega nelikumīgi uzglabātās riepas, atbildīgās amatpersonas solīja situāciju mainīt.

“Lai gan atbildīgā ministrija un Valsts vides dienests ir izrādījuši interesi izskaust nelegālo riepu krāvumu veidošanos, kā redzam, situācija ir tikai nedaudz uzlabojusies. Šajā gadījumā kontroles dienestam vajadzētu strādāt vēl efektīvāk, lai atklātu un sodītu šādus riepu uzkrājējus, tādējādi pasargājot gan apkārtējo vidi un cilvēku veselību no tā kaitējuma, kādu rada riepu degšana,” norāda T. Lūse. LRAA vadītāja arī informē, ka jau šajā nedēļā asociācija plāno tikties ar mūsu valstī vecāko dabas aizsardzības organizāciju “Vides aizsardzības klubs”, lai kopīgiem spēkiem apzinātu vietas, kur atkal veidojas nelegālie riepu uzkrājumi un par tiem informētu VVD. Tieši Vides aizsardzības klubs pirms gada plašākai sabiedrībai aktualizēja jautājumu par nolietoto riepu krāvumiem Rīgā, Starta ielā.