Lielākie riepu tirgotāji un apsaimniekotāji izveido asociāciju nozares sakārtošanai

Apvienojoties vadošajiem riepu realizācijas un apsaimniekošanas uzņēmumiem, ir izveidota Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija (LRAA). Tās darbība būs vērsta uz caurspīdīgas un atbildīgas riepu apsaimniekošanas ieviešanu visā nozarē.  

Par asociācijas izveidošanu nolemts, reaģējot uz šobrīd pastāvošo nesakārtotību un neskaidrību riepu apsaimniekošanas nozarē. LRAA biedri uzskata, ka tikai tad, ja nozares pārstāvji apvienosies un sadarbosies ar atbildīgajām institūcijām, būs iespējams panākt uzlabojumus. Par asociācijas vadītāju ievēlēta Tīna Lūse.

“Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija dibināta, lai veicinātu nozares sakārtošanu. Viena no akūtākajām problēmām, ko esam apņēmušies risināt, ir neskaidrie, dažādi interpretējamie riepu apsaimniekošanas noteikumi. Lai gan saskaņā ar regulējošajiem noteikumiem riepu cenā tiek iekļauta to apsaimniekošanas maksa, realitātē netiek īstenotas sistemātiskas un rūpīgas pārbaudes, lai pārliecinātos, ka apsaimniekošanas process tiešām notiek, riepas tiek savāktas un pārstrādātas atbilstoši atbildīgai attieksmei pret vidi,” skaidro LRAA vadītāja Tīna Lūse, norādot, ka rezultātā šobrīd mūsu valstī uzkrājušies jau vairāk nekā 37 tūkstoši tonnu riepu, kas rada draudus videi un cilvēkiem. Lai novērstu šādu situāciju, asociācija nolēmusi panākt skaidra un detalizēta regulējuma ieviešanu – sākot no noteikumu izstrādes līdz pat pārbaudēm un skaidri atrunātiem soda mehānismiem.

Kā galvenos savas darbības uzdevumus LRAA noteikusi vienota Vislatvijas riepu savākšanas tīkla izveidi, nodrošinot to, ka tajā piedalās visi poligoni un atkritumu apsaimniekošanas operatori un riepas tiek savāktas arī no visiem autoservisiem, kur izvietoti riepu uzkrāšanas konteineri. Lai šis process noritētu efektīvi, asociācija apņēmusies panākt vienotu riepu apsaimniekošanas standartu, kas attiektos uz visām nozarē iesaistītajām organizācijām. Tāpat arī kā vienu no prioritātēm LRAA izvirzījusi caurspīdīgu nozares uzskaites sistēmu, kas novērsīs nelegālo riepu uzkrājumu veidošanos.

Tīna Lūse ieguvusi maģistra grādu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, ieņem “Baltcom” valdes locekles amatu, ir advokāte zvērinātu advokātu birojā “Klotiņi un Serģis”, kā arī valdes locekle biedrībā “Par legālu saturu”.

LRAA uzraudzības padomi veido LRAA biedru pārstāvji: Jānis Aizbalts, SIA “Eco Baltia vide” direktors, Kaspars Zakulis, AS “Latvijas Zaļais punkts” direktors, Jānis Garais, SIA “Laneks riepas” pilnvarots pārstāvis, Zigmārs Lapa, SIA “Auto starts” tirdzniecības pārstāvis un Ivars Kregžde, kurš pārstāv uzņēmumu “Inter Cars Latvija”.

LRAA ir atvērta arī jaunu biedru uzņemšanai. Asociācijā var iestāties jebkura rīcībspējīga juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kuras saimnieciskās darbības galvenā nozare ir riepu ražošana, tirdzniecība, pārstrāde vai apsaimniekošana un kura atbalsta LRAA mērķus un darbību.