Latvijā uzsāk ar gumijas granulām modificēta bitumena receptes izstrādi

Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija (LRAA), uzvarot Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas iepirkumā, uzsākusi pilotprojekta “Nolietoto riepu gumijas granulu pievienošana bitumena modificēšanā un asfaltbetona ražošanā un eksperimentālā ceļa posma ieklāšana” realizēšanu.

Pilotprojekts tiek realizēts sadarbojoties ar vairākiem partneriem. Rīgas Tehniskā universitāte, izmantojot savu zinātnisko kapacitāti un kompetenci, kā arī pētniecisko aprīkojumu laboratorijas apstākļos, veiks modificētā bitumena receptes izstrādi, kur par modifikatoru tiks izmantotas automašīnu riepu pārstrādes rezultātā iegūtās gumijas granulas. Savukārt SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” veiks ražošanu un ceļa ieklāšanu, nodrošinot darbu veikšanu atbilstoši būvnormatīviem. Tāpat projektā piedalās arī VAS “Latvijas Valts ceļi” eksperts, lai savlaicīgi apmainītos ar secinājumiem un pieredzi projekta norises laikā.

Pasaulē jau kādu laiku tiek praktizēti un testēti nolietoto riepu granulu izmantošanas veidi, ieskaitot to pielietošanu ceļu būvē, ar gumijas granulām pilnīgi vai daļēji  aizstājot tradicionālos bitumena modifikatorus, vai citos veidos pievienojot asfaltbetonam. Taču neskatoties uz to, ka Ceļu specifikācijas 2020 ļauj bitumena modificēšanai izmantot gumijas granulas, Latvijas ceļu būvuzņēmumi, kuri veic asfaltbetona ražošanu, izvēlas bitumenu, kas modificēts pārsvarā ar SBS polimēru, kura cena (modifikatora cena) par vienu tonnu ir no 3000-4000EUR. Līdz ar to pastāv objektīvā nepieciešamība pēc modificēto bitumenu recepšu izstrādes izmantojot Latvijā ražotas gumijas granulas. Īpaši svarīgi atzīmēt arvien lielāku zaļā iepirkuma ietekmi, izsludinot ceļu būvdarbu konkursus. Pilotprojekta mērķis – apvienojot asfaltbetona un modificētā bitumena ražošanas rūpnīcas un vietējo zinātnieku spēkus, lai izstrādātu modificēto bitumenu receptes, kur par modifikatoru tiktu izmatotas gumijas granulas un kuru būtu iespējams pielietot Latvijas apstākļos.

Projekta realizēšana notiks vairākās kārtās. Pirmajā kārtā tiks izstrādā modificētā bitumena (MB) recepte, ko veiks Rīgas Tehniskās universitātes Ceļu un tiltu katedras zinātnieki kopā ar Polimēru materiālu tehnoloģijas katedras zinātniekiem. Viņi jau pagājušajā gadā uzsāka priekšizpēti par nolietoto riepu smalknes izmantošanu bitumena modificēšanai. Izpētes procesam gumijas granulas, kas iegūtas no pārstrādātajām riepām, nodrošinās vides apsaimniekošanas uzņēmuma SIA „Eco Baltia vide”.

Projekta ietvaros paredzēts izvērst pētījumus, iegūstot vismaz 2 dažādas kompozīcijas ar atšķirīgu sastāvu, nolūkā izvērtēt vēlamo 0,8-2 mm riepu smalknes frakcijas saturu bitumenā. Pētījumi tiks veikti, lai, no vienas puses, nodrošinātu pēc iespējas lielāku nolietoto riepu utilizācijas pakāpi, veidojot noteiktas kategorijas bitumena sistēmas, savukārt no otras – lai nodrošinātu pēc iespējas labāku bitumena iestrādājamību, zemākas izmaksas, labāku nogurumizturību un labāku novecošanas izturību, sniedzot atbilstošās rekomendācijas šo mērķu sasniegšanai.

Otrajā kārtā notiks asfaltbetona sastāva izstrāde ar iegūtu MB recepti. Šajā kārtā tiks veikta asfaltbetona sastāva izveides process ar iepriekš izstrādāto MB saistvielu. Trešajā kārtā asfaltbetona ražošanas rūpnīcā tiks veikta MB ražošana un šī posma rezultātu dokumentēšanu, nodrošinot iespēju to pielietot citiem būvuzņēmējiem. Proti attiecīgie rezultāti tiks nodoti sadarbības iestādes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai nodrošinātu, ka sekmīgu rezultātu gadījumā izstrādāto receptūru un metodi ceļu būvē var izmantot jebkurš būvuzņēmējs. Savukārt ceturtajā un pēdējā projekta realizēšanās kārtā notiks asfaltbetona (ar saražotās MB saistvielas) ražošana un ieklāšana eksperimentālajā ceļa posmā, lai varētu veikt tālāku novērošanu par šādi veidota asfaltbetona seguma ekspluatācijas īpašībām.

Savukārt projekta realizēšanas noslēgumā paredzēts izmaksu aprēķins izvēlētās mērvienības (m2 vai t) asfaltbetona saražošanai, kurā izmantots ar riepu gumijas granulām modificēts bitumens. Tāpat, salīdzinājumam, būs veikts ražošanas izmaksu aprēķins līdzvērtīga apjoma asfaltbetona saražošanai, izmantojot ar tradicionālajiem modifikatoriem ražotu bitumenu.

Šis projekts ir nozīmīgs solis ne vien aprites ekonomikas iedzīvināšanā, veicinot no nolietotām riepām iegūtu izejvielu izmantošanu atkārtoti tautsaimniecībā, bet arī cerams kvalitatīvāku ceļu būves veicināšanā. Vadoties pēc pasaulē veiktajiem pētījumiem, asfaltbetona īpašības, proti, izturība pret laika apstākļiem, nogurumu, novecošanu, samazinātu trokšņu līmeni utt., īpaši Latvijas apstākļos, varētu būt labākas nekā izmantojot bitumenam kādu citu modifikatoru.